תגית: דירוג דוברים

דירוג הדוברים הראשון- התוצאות הסופיות

התוצאות הסופיות של פיילוט דירוג דוברים 2013!

דוברים סופי - תמונה

* העיתונאים התבקשו לדרג את הגופים עימם הם עובדים באופן שוטף בציון של 1-5

הכתבה הזו מסבירה למה צריך דירוג כזה.

והכתבה הזו חשפה את התוצאות ואת התקוות. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת